Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid. Zie link.

Dit bericht is geplaatst in Juridisch, Natuurbeheer met de tags , . Bookmark de permalink.