Provincies moeten scherper en kritischer zijn bij weidevogel- en agrarisch natuurbeheer

De afgelopen decennia liet de effectiviteit van het weidevogelbeheer en overig agrarisch natuurbeheer te wensen over. Onder provincies en Rijk heeft Alterra Wageningen UR samen met BureauZet een verkennend en inventariserend onderzoek gedaan om het draagvlak voor de kerngebiedenbenadering van weidevogels en agrarische natuur in beeld te brengen. Dit onderzoek brengt ook de behoeften in beeld voor verdere ontwikkeling van die benadering. Veel provincies vinden het noodzakelijk om – naast subsidieverstrekking – en in samenwerking met het landbouwbedrijfsleven manieren te bedenken om een meer (economisch) duurzaam behoud van agrarische natuur te bereiken. Voor meer zie Link.

Dit bericht is geplaatst in Beleid, Natuurbeheer met de tags , . Bookmark de permalink.