Biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer

Het Wageningse wetenschappelijk onderzoek heeft veel kennis opgeleverd over het beheer van halfnatuurlijke graslanden, in het bijzonder in de aanleg, ontwikkeling en beheer van soortenrijke graslanden. Ervaringen uit meerjarige graslandbeheer-experimenten op zowel klei-, zand- als veengronden hebben hun weg gevonden in adviezen voor agrarisch natuurbeheer. Voor meer zie hier

Geplaatst in Geen categorie, Natuurbeheer | Reacties uitgeschakeld voor Biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer

30 tips om af te vallen

1. Neem foto’s voor en na. Bewijs van vooruitgang motiveert
2. Koop nieuwe kleren die je aan wilt kunnen en hang die op waar je ze elke dag ziet
3. Focus steeds op de volgende kilo die je kwijt wilt, niet op de 10 kilo die je kwijt wilt
4. Visualiseer hoe je eruit wilt zien
Voor meer zie hier.

Geplaatst in Divers | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 30 tips om af te vallen

Over meeste toponderzoek hoort vrijwel niemand iets

Als Albert Einstein vandaag zijn speciale relativiteitstheorie zou publiceren, zou u daar waarschijnlijk weinig of niets van horen. Het gros van de Nederlandse studies die door vakgenoten als extreem belangrijk wordt aangemerkt, blijft onder de radar van de media en zelfs onder die van de eigen universiteit: persberichten worden er niet voor geschreven. Dat blijkt uit een eigen inventarisatie door de Volkskrant van de ‘hot papers’ van het moment: recente onderzoeksartikelen die al meteen na publicatie massaal door andere wetenschappers worden aangehaald. Voor meer zie hier.

Geplaatst in Divers, Trends | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Over meeste toponderzoek hoort vrijwel niemand iets

Akkerrand helpt vogel onvoldoende

Boerenlandvogels hebben weinig baat bij akkerranden. Hun broedsucces gaat er niet op vooruit. Dit blijkt uit het proefschrift waarop Marije Kuiper op 9 januari promoveert in Wageningen. Er is meer nodig, concludeert zij, om soorten als de veldleeuwerik, de gele kwikstaart of de kwartel voor akkerbouwgebieden te behouden. Boeren krijgen in het kader van agrarisch natuurbeheer al zo’n twintig jaar een vergoeding als ze een strook langs hun akkers niet inzaaien met tarwe of een ander gewas, maar met een bloemenmengsel of verschillende grassen. De maatregel moet de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland tegengaan. Zo zouden vogels in de randen voedsel kunnen zoeken en broeden. Voor meer zie hier.

Geplaatst in Natuurbeheer | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Akkerrand helpt vogel onvoldoende

Agrarische natuurverenigingen richten coöperatie op

Vier agrarische natuurverenigingen in deze regio hebben de Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Noord West Overijssel opgericht. Woensdag werd de akte hiervoor ondertekend. Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland geregeld wordt. Met ANLB geven boeren en overige agrarische grondgebruikers vorm aan de natuurlijke leefomgeving in deze regio. Dat doen ze met behulp van beheervergoedingen onder de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) van de provincie. Vanaf 2016 verandert de manier waarop boeren en andere agrarische grondgebruikers deze beheervergoedingen kunnen aanvragen. Zie deze publicatie.

Geplaatst in Natuurbeheer | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Agrarische natuurverenigingen richten coöperatie op

Dijksma: 2015 is overgangsjaar

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ziet 2015 als overgangsjaar voor het goed op elkaar afstemmen van agrarisch natuurbeheer en de verplichte ecologische focusgebieden (EFA’s) in het kader van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). “Om de mogelijkheden van slimme combinaties van EFA’s en agrarisch natuurbeheer volledig te kunnen benutten, moeten ze nader verkend en uitgewerkt worden”, schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.
Dijksma wil de vergroeningseisen uit de eerste pijler (directe betalingen) van het GLB combineren met agrarisch natuurbeheer uit de tweede pijler. Voor meer zie hier.

Geplaatst in Beleid, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Dijksma: 2015 is overgangsjaar

Cees Veerman nieuwe voorzitter Nationaal Groenfonds

Oud-minister van Landbouw Cees Veerman is met ingang van 15 december 2014 de nieuwe voorzitter van Nationaal Groenfonds. Veerman volgt professor mr. Pieter van Vollenhoven op. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de gezamenlijke provincies (IPO) – verantwoordelijk voor de benoeming – zijn blij dat zij met de heer Veerman een waardige opvolger gevonden hebben. De missie van het Groenfonds is om het behoud en beheer van natuur en landschap en de realisatie van nieuwe natuur in Nederland te bevorderen. Het fonds wil de samenhang tussen natuur, samenleving, economie en omgeving versterken, bijvoorbeeld door financiering van projecten waarin landbouw, toerisme of openluchtrecreatie worden gecombineerd met natuur. Het Groenfonds heeft geen winstoogmerk en krijgt geen subsidies. Voor meer zie hier.

Geplaatst in Natuuraankopen, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Cees Veerman nieuwe voorzitter Nationaal Groenfonds

Fryslân steunt en faciliteert agrarisch natuurbeheer van onderop

In de aanloop naar de Natuurtop van 5 februari op de vliegbasis Soesterberg zullen de komende weken provinciale voorbeelden van natuurbeheer in de praktijk worden gepresenteerd. Deze reeks natuurprojecten noemen we: ‘Natuurlijk in beweging’. In deze reeks kunt u zien hoe verschillende provincies samen met maatschappelijke partners op eigen wijze natuur inrichten en beheren. Voor meer zie hier.

Geplaatst in Beleid, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Fryslân steunt en faciliteert agrarisch natuurbeheer van onderop

Gemeenteraad kritisch over natuurbegraafplaats Schaijk

Het merendeel van de 55-plussers in de regio Maashorst staat positief tegenover de plannen voor de aanleg van een natuurbegraafplaats in Schaijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat TNS Nipo onlangs uitvoerde. 64 procent van de respondenten staat open voor een natuurbegraafplaats en een kwart van de ondervraagden wil er voor zichzelf een plek. Mooi is ook om te zien dat van de mensen die er geen interesse in hebben, 84 procent geen bezwaar heeft tegen een Natuurbegraafplaats in de regio. Dit omdat het iets moois is voor zowel mensen als natuur om eenieder die dat wil een laatste rustplaats in de natuur te kunnen bieden. Zie hier.

Geplaatst in Natuurbegraafplaatsen, Trends | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad kritisch over natuurbegraafplaats Schaijk

Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter

Het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt steeds concreter. In een rapport staat in grote lijnen beschreven waarop de agrariër zich kan bezinnen gelet op staatssteun. De overheid heeft er belang bij dat bepaalde soorten in stand blijven. Voor sommige soorten kunnen agrariërs een belangrijke rol spelen. Welke dat zijn, wordt beschreven in het rapport Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer. Voor ruim 300 soorten kan ANLb een internationaal relevante rol spelen, voor 70 soorten is het stelsel van belang, zo niet essentieel. Voor meer zie link.

Geplaatst in Beleid, Fiscaal, Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter