Natuurbegraven

De uitgangspunten die wij hanteren bij natuurbegraven is het gebruik van afbreekbare materialen voor de kist of urn, het plaatsen van (inheemse) beplanting – vaak een boom – bij het graf, in plaats van een grafsteen, en de uiteindelijke vorming van een beschermd natuurgebied als levend monument voor de komende generaties dat voor het publiek vrij toegankelijk moet zijn.

CAMERAIn het Verenigd Koninkrijk definieert het Ministry of Justice natuurbegraven als “Natural burial is a term used to describe the burial of human remains where the burial area creates habitat for wildlife or preserves existing habitats (woodland, species rich meadows, orchards, etc), sustainably managed farmland, in-situ or adjacent aquatic habitats or improves and creates new habitats which are rich in wildlife (flora and fauna). Where a funeral precedes such burial, it would typically seek to minimise environmental impact.” .” (bron: Natural burial grounds Guidance for operators 2009). Nederland kent dit soort, door de overheid vastgestelde definities, niet.

Achterliggende gedachte bij een natuurbegraafplaats is: wat uit de natuur komt, gaat terug naar de natuur. De overledenen worden zonder materialen begraven die milieubelastend kunnen zijn.”(Bron: Wikipedia)

En omdat het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk of gewenst is, zal in plaats van de grafsteen ook natuurlijk afbreekbare ornamenten mogelijk moeten zijn. Dit om geen afbreuk te doen aan het creëren van een beschermd natuurgebied. De praktijk leert dat natuurbegraven bij vele grafbezoekers niet voldoende bekend is, en deze bezoekers allerlei spullen meenemen (men is dit vaak gewend) die juist afbreuk doen aan het natuurgebied en het vormen van natuurgebied. Lang niet alle beheerders grijpen dan voldoende in en wachten daar te lang mee, vanwege bijvoorbeeld commerciële belangen.

Verder wordt, na het begraven, natuur gerealiseerd. Natuur die aansluit bij de potentieel natuurlijke vegetatie. Natuur om (de bestaande) landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden (fauna en flora) van het gebied te versterken. Ook kan dit betekenen dat bestaande natuur wordt omgevormd naar nieuwe natuur: dan zal de natuur volledig haar eigen weg kunnen gaan in het gebied.