Hoe wij onze doelstellingen willen bereiken

Om onze doelstellingen te kunnen realiseren is het belangrijk dat wij gezien worden als een onafhankelijke- en beïnvloedende partij die tot doel heeft natuurgebieden te verduurzamen en dit voor iedereen toegankelijk te maken. Dit op de allereerste plaats door iedereen te informeren. Daarbij kan onze website een onafhankelijk inzicht geven in natuur-begraven. Daarbij maken wij expliciet onderscheid tussen natuurbegraven in Nederland dat leidt tot creëren van voor iedereen toegankelijk nieuw duurzaam natuurgebied, overig natuurbegraven- en funeraire cultuur.

Een voorbeeld
Regelmatig komt het voor dat door ruimtelijke ingrepen de oppervlakte bos of natuur in een gebied afneemt. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding van bedrijfspanden, nieuwe woonwijken of het aanleggen van een nieuwe weg. Omdat een afname van het areaal bos en natuur onwenselijk wordt geacht, zijn er compensatieverplichtingen. Dit betekent dat er bij het verdwijnen van bos of natuur ergens anders nieuwe natuur of nieuw bos moet worden gerealiseerd. En vaak zijn er binnen de betreffende gemeentegrenzen geen compensatiemogelijkheden. Het compenseren is daarom vaak niet eenvoudig. Dit vergt daarom vaak regionale samenwerking.

Verder zoeken natuurbeheerders andere inkomsten: de bezuinigingen treffen ook het natuurbeleid. Verder is er ook een behoefte aan begrafenis locaties, waarvoor meestal de plaatselijke overheid het voortouw neemt. Wij, als onafhankelijke Stichting kunnen dan partijen helpen om beide zaken op een natuurlijke wijze te realiseren.