Doelstelling van de Stichting

De Stichting Natuurrustplaatsen Nederland is recent opgericht. Centraal staat duurzaamheid van natuurterreinen. Omdat het hier een jonge stichting betreft en de Stichting nog niet beschikt over voldoende vermogen om zelfstandig nieuwe duurzame natuurgebieden te verwerven zullen de concrete doeleinden voor de periode 2012-2017 zich vooral richten op:
a. het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap
b. het bevorderen van (nieuwe) duurzame natuurgebieden
c. het mogelijk maken dat technologie ontwikkeld wordt en beschikbaar komt zodat het mogelijk wordt om natuur en landschap te verduurzamen;
d. het adviseren aan derden die dezelfde doelstellingen nastreven
e. het samenwerken met soortgelijke organisaties in – en buiten Nederland.
Deze doelstellingen zullen worden gemonitord op basis van de duurzaamheidsindicatoren.

Onze visie over natuur
Wij zien natuur niet alleen als een object, maar vinden ook dat de natuur culturele, morele, en in sommige gevallen zelfs spirituele waarde heeft. Wij kijken naar ecosystemen als geheel in plaats van alleen naar de losse onderdelen (een voorbeeld van een los onderdeel is alleen een begraafplaats, alleen nu, etc.).