Categoriearchief: Natuurbeheer

Biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer

Het Wageningse wetenschappelijk onderzoek heeft veel kennis opgeleverd over het beheer van halfnatuurlijke graslanden, in het bijzonder in de aanleg, ontwikkeling en beheer van soortenrijke graslanden. Ervaringen uit meerjarige graslandbeheer-experimenten op zowel klei-, zand- als veengronden hebben hun weg gevonden … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, Natuurbeheer | Reacties uitgeschakeld voor Biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer

Akkerrand helpt vogel onvoldoende

Boerenlandvogels hebben weinig baat bij akkerranden. Hun broedsucces gaat er niet op vooruit. Dit blijkt uit het proefschrift waarop Marije Kuiper op 9 januari promoveert in Wageningen. Er is meer nodig, concludeert zij, om soorten als de veldleeuwerik, de gele … Lees verder

Geplaatst in Natuurbeheer | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Akkerrand helpt vogel onvoldoende

Agrarische natuurverenigingen richten coöperatie op

Vier agrarische natuurverenigingen in deze regio hebben de Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Noord West Overijssel opgericht. Woensdag werd de akte hiervoor ondertekend. Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in … Lees verder

Geplaatst in Natuurbeheer | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Agrarische natuurverenigingen richten coöperatie op

Dijksma: 2015 is overgangsjaar

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ziet 2015 als overgangsjaar voor het goed op elkaar afstemmen van agrarisch natuurbeheer en de verplichte ecologische focusgebieden (EFA’s) in het kader van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). “Om de mogelijkheden van slimme combinaties … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Dijksma: 2015 is overgangsjaar

Cees Veerman nieuwe voorzitter Nationaal Groenfonds

Oud-minister van Landbouw Cees Veerman is met ingang van 15 december 2014 de nieuwe voorzitter van Nationaal Groenfonds. Veerman volgt professor mr. Pieter van Vollenhoven op. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de gezamenlijke provincies (IPO) – verantwoordelijk voor … Lees verder

Geplaatst in Natuuraankopen, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Cees Veerman nieuwe voorzitter Nationaal Groenfonds

Fryslân steunt en faciliteert agrarisch natuurbeheer van onderop

In de aanloop naar de Natuurtop van 5 februari op de vliegbasis Soesterberg zullen de komende weken provinciale voorbeelden van natuurbeheer in de praktijk worden gepresenteerd. Deze reeks natuurprojecten noemen we: ‘Natuurlijk in beweging’. In deze reeks kunt u zien … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Fryslân steunt en faciliteert agrarisch natuurbeheer van onderop

Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter

Het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt steeds concreter. In een rapport staat in grote lijnen beschreven waarop de agrariër zich kan bezinnen gelet op staatssteun. De overheid heeft er belang bij dat bepaalde soorten in stand blijven. … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Fiscaal, Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter

Maak de lokale baten van waterbeheer zichtbaar

Ongeveer een zesde van ons bruto nationaal product is in sterke mate watergerelateerd. Toch beseffen we onvoldoende hoe belangrijk waterbeheer is. Om waterbeheer betaalbaar te houden zoeken waterschappen naar samenwerking met overheden, marktpartijen en vrijwilligers. Voorwaarde voor succesvolle samenwerking is … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Maak de lokale baten van waterbeheer zichtbaar

Concept-convenant met staatsbosbeheer

Zie tweede kamer vragen convenant.

Geplaatst in Beleid, Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Concept-convenant met staatsbosbeheer

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag … Lees verder

Geplaatst in Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)