Categoriearchief: Juridisch

Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter

Het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt steeds concreter. In een rapport staat in grote lijnen beschreven waarop de agrariër zich kan bezinnen gelet op staatssteun. De overheid heeft er belang bij dat bepaalde soorten in stand blijven. … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Fiscaal, Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter

Concept-convenant met staatsbosbeheer

Zie tweede kamer vragen convenant.

Geplaatst in Beleid, Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Concept-convenant met staatsbosbeheer

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De vaste commissie voor Economische Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van bovengenoemd wetsvoorstel, heeft de eer als volgt een verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag … Lees verder

Geplaatst in Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade

Zie hier officiële bekendmaking in Staatscourant.

Geplaatst in Beleid, Juridisch | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade

Europa wil schaarse natuurgebieden in de etalage zetten

Europa bereidt een wet voor om natuurgebieden te laten exploiteren door bedrijven via biodiversity offsetting. Xavier Sol: “Er zijn verschillende namen voor biodiversity offsetting. Zo heeft de Europese Unie het over ‘no net loss initiatives’. Een andere term die voorkomt … Lees verder

Geplaatst in Divers, Juridisch, Natuuraankopen, Natuurbeheer | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Europa wil schaarse natuurgebieden in de etalage zetten

Eiwit- en vezelgewas in vergroening

In de ecologische aandachtsgebieden (EFA’s) in het kader van de vergroeningsmaatregelen van het Europees landbouwbeleid (GLB) is de teelt van eiwitrijke gewassen, vlas en hennep met een vanggewas toegestaan. De EFA-verplichting van 5 procent natuurbraak van het areaal bouwland per … Lees verder

Geplaatst in Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Eiwit- en vezelgewas in vergroening

Over de zorgen die leven bij de Vereniging Natuurmonumenten over de beheersvergoedingen

Vragen van de leden Geurts, Van Hijum en Omtzigt (allen CDA) aan de Staatssecretarissen van Economische Zaken en van Financiën over de zorgen die leven bij de Vereniging Natuurmonumenten over de beheersvergoedingen in het kader van het rietlandbeheer in Nationaal … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Juridisch | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Over de zorgen die leven bij de Vereniging Natuurmonumenten over de beheersvergoedingen

Kom op met wet voor stedelijke herverkaveling

Het advies van de Commissie Stedelijke Herverkaveling is helder: kom zo snel mogelijk met een wettelijke regeling. Het ruilen van gronden in de stad werkt: als middel voor stadsontwikkeling en tegen leegstand. Niet onteigenen, maar herschikken. Niet de overheid aan … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Juridisch | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Kom op met wet voor stedelijke herverkaveling

Nieuwe uitruil filantropen en overheid

Het Catshuis, maandagavond 7 april. Mark Rutte zit met zeven van zijn ministers en staatssecretarissen tegenover Steven van Eijck en zeven vertegenwoordigers van rijke families, waaronder enkele miljardairs. Voor de chauffeurs zou iets geregeld worden, had Rutte beloofd. Maar ‘oud … Lees verder

Geplaatst in Divers, Fiscaal, Juridisch | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe uitruil filantropen en overheid

Natuurcompensatie niet goed geregeld

Het is niet zeker of nieuw aangelegde natuur voldoende kwaliteit heeft en of deze natuur op termijn wel intact zal blijven. Nu controleert niet één bestuurslaag of dat gebeurt en of het goed gebeurt, schrijft de Algemene Rekenkamer in een … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Juridisch, Natuuraankopen, Natuurbeheer | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Natuurcompensatie niet goed geregeld