Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter

Het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt steeds concreter. In een rapport staat in grote lijnen beschreven waarop de agrariër zich kan bezinnen gelet op staatssteun. De overheid heeft er belang bij dat bepaalde soorten in stand blijven. Voor sommige soorten kunnen agrariërs een belangrijke rol spelen. Welke dat zijn, wordt beschreven in het rapport Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer. Voor ruim 300 soorten kan ANLb een internationaal relevante rol spelen, voor 70 soorten is het stelsel van belang, zo niet essentieel. Voor meer zie link.

Dit bericht is geplaatst in Beleid, Fiscaal, Juridisch, Natuurbeheer met de tags , , , . Bookmark de permalink.