Categoriearchief: Beleid

Dijksma: 2015 is overgangsjaar

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ziet 2015 als overgangsjaar voor het goed op elkaar afstemmen van agrarisch natuurbeheer en de verplichte ecologische focusgebieden (EFA’s) in het kader van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). “Om de mogelijkheden van slimme combinaties … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties staat uit voor Dijksma: 2015 is overgangsjaar

Fryslân steunt en faciliteert agrarisch natuurbeheer van onderop

In de aanloop naar de Natuurtop van 5 februari op de vliegbasis Soesterberg zullen de komende weken provinciale voorbeelden van natuurbeheer in de praktijk worden gepresenteerd. Deze reeks natuurprojecten noemen we: ‘Natuurlijk in beweging’. In deze reeks kunt u zien … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties staat uit voor Fryslân steunt en faciliteert agrarisch natuurbeheer van onderop

Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter

Het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt steeds concreter. In een rapport staat in grote lijnen beschreven waarop de agrariër zich kan bezinnen gelet op staatssteun. De overheid heeft er belang bij dat bepaalde soorten in stand blijven. … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Fiscaal, Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Stelsel agrarisch natuurbeheer steeds concreter

Maak de lokale baten van waterbeheer zichtbaar

Ongeveer een zesde van ons bruto nationaal product is in sterke mate watergerelateerd. Toch beseffen we onvoldoende hoe belangrijk waterbeheer is. Om waterbeheer betaalbaar te houden zoeken waterschappen naar samenwerking met overheden, marktpartijen en vrijwilligers. Voorwaarde voor succesvolle samenwerking is … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Natuurbeheer | Getagged , | Reacties staat uit voor Maak de lokale baten van waterbeheer zichtbaar

Zijn drinkwaterbedrijven klaar voor de participatiesamenleving?

De overheid zet in op de participatiesamenleving waarin burgers steeds meer zelf het initiatief nemen. Hoe werkt dit in de praktijk? Wat vraagt dit van de burger, maar ook van de overheid? Een voorbeeld uit wellicht een onverwachte hoek: het … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Divers | Getagged , | Reacties staat uit voor Zijn drinkwaterbedrijven klaar voor de participatiesamenleving?

Concept-convenant met staatsbosbeheer

Zie tweede kamer vragen convenant.

Geplaatst in Beleid, Juridisch, Natuurbeheer | Getagged , , | Reacties staat uit voor Concept-convenant met staatsbosbeheer

“Samenwerken dwars door het Huis van Thorbecke heen”

Tijdens Prinsjesdag werd een nieuw Deltaplan gepresenteerd. Een programma met beslissingen en strategieën die ons land de komende jaren moeten beschermen tegen hoogwater en moet zorgen voor voldoende zoet water. Het interessante van integrale projecten is dat de doelen van … Lees verder

Geplaatst in Beleid | Getagged | Reacties staat uit voor “Samenwerken dwars door het Huis van Thorbecke heen”

Lichtpuntje voor natuurliefhebbers: Nederlandse natuur stabiliseert

Het gaat iets beter met de natuur in Nederland. De toename van bedreigde plant- en diersoorten is voorlopig gekeerd. Dat meldt het CBS vandaag, op basis van verzamelde gegevens over bijna 1800 verschillende planten- en diersoorten. Het is voor het … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Natuurbeheer, Trends | Getagged , , | Reacties staat uit voor Lichtpuntje voor natuurliefhebbers: Nederlandse natuur stabiliseert

Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade

Zie hier officiële bekendmaking in Staatscourant.

Geplaatst in Beleid, Juridisch | Getagged , | Reacties staat uit voor Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade

‘Stedelijke herverkaveling geen goedkope onteigening’

Met een experimenteerwet moet het op korte de mogelijk worden dat gemeenten het instrument stedelijke herverkaveling kunnen gaan gebruiken. Dat stelt de Commissie Stedelijke Herverkaveling in het advies dat zij gisteren overhandigde aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en … Lees verder

Geplaatst in Beleid, Divers, Natuuraankopen | Getagged , , | Reacties staat uit voor ‘Stedelijke herverkaveling geen goedkope onteigening’